Mapa zdrowia


Stacje

Stacja jest to:
Posterunek zapowiadawczy , w obrębie którego, oprócz toru 
głównego zasadniczego, znajduje się conajmniej jeden tor główny, a 
pociagi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać,
jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy.
Stacje na których łączą się szlaki trzech lub więcej kierunków, nazywamy 
stacjami węzłowymi.

Posterunki techniczne
Przeznaczone sa do wykonywania, bezpośredniego organizowania i 
nadzorowania czynności ruchowych na stacjach i innych posterunkach 
ruchu. Dzielą się na posterunki nastawcze, dyspozytorskie, drożnika 
przejazdowego oraz posterunki stwierdzania końca pociągu.