Mapa zdrowia


Linie kolejowe
Linia kolejowa - element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych
łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalony
w Polsce przez Zarząd PKP. Do linii kolejowej zalicza się również grunty zajęte pod torowisko
oraz do nich przyległe wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami stworzonymi do prowadzenia ruchu.
Linie kolejowe posiadają swoje nazwy i numery oraz identyfikację długości, na ogół w formie
betonowych słupków hektometrowych. Kilometraż na ogół rozpoczyna się na tym z punktów
końcowych linii, który leży bliżej Warszawy.

Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy:

- odcinki
- szlaki
- odstępy

Szkic linii kolejowej

Najdłuższą linią kolejową jest położona w Rosji linia transsyberyjska o całkowitej długości 9288 km,
natomiast najwyżej położoną - chińska linia tybetańska o najwyższym punkcie
na wysokości 5072 m n.p.m. Pierwsze linie kolejowe na świecie wybudowano w
latach 1764-1825 (USA, Wielka Brytania, zależnie od źródeł).

Linia kolejowa 405 : Piła - Ustka

Linia kolejowa 354 : Poznań Główny POD - Piła Główna


Nasze Koło PZW

Ogólnopolska kolejowa baza danych