Wędkowanie koło Piły


W dziale tym opiszę stacje na liniach węzła pilskiego . Położenie stacji, urządzenia techniczne , tory , 

urządzenie ładunkowe oraz czynnosci handlowe . Opisy stacji i ich historie .


Informacje wstępne.

 Linia kolejowa
 Jest elementem sieci sieci kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
 przeznaczoną do prowadzenia ruchu kolejowego, który ma wyznaczony 
 punkt początkowy i końcowy.
 Linie kolejowe dzielą sie na odcinki, szlaki i odstępy.

 Odcinek
 To część linii kolejowej zawarta między sąsiednimi stacjami węzłowymi.

 Szlak
 Jest to część linii kolejowej między posterunkami zapowiadawczymi.

 Odstęp
 Jest między dwoma semaforami odstępowymi blokady samoczynnej.

 Posterunki ruchu
 Posterunki ruchu służą do bezpiecznego i sprawnego prowadzenia ruchu 
 kolejowego. Posterunki ruchu dzielą się na posterunki następcze i osłonne.

 Posterunek zapowiadawczy
 Jest to posterunek mający możliwość zmiany kolejności jazdy pociągów 
 wyprawianych na tor szlakowy przyległy do tego posterunku.
 Do posterunków zapowiadawczych należą stacje i posterunki odgałęźne.

 Stacja
 To posterunek zapowiadawczy , w obrębie którego, oprócz toru 
 głównego zasadniczego, znajduje się conajmniej jeden tor główny, a 
 pociagi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać,
 jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy.
 Stacje na których łączą się szlaki trzech lub więcej kierunków, nazywamy 
 stacjami węzłowymi.

 Posterunki techniczne
 Przeznaczone sa do wykonywania, bezpośredniego organizowania i 
 nadzorowania czynności ruchowych na stacjach i innych posterunkach 
 ruchu. Dzielą się na posterunki nastawcze, dyspozytorskie, drożnika 
 przejazdowego oraz posterunki stwierdzania końca pociągu.

Nasze Koło PZW

Ogólnopolska kolejowa baza danych

Humor Satyra